داشبورد سیستم فروش کلیک ویو

رشد فروش
میانگین حاشیه سود
هدف فروش
نسبت فروش هر نوع کالا
روند عملکرد محصول
فروش به تفکیک نوع فروش(مستقیم، واسط، بازاریاب،…)
نسبت تعدادی برگشت از فروش به کل
نسبت درصدر برگشت از فروش به کل
تعداد پیش‌فاکتور منجر به فروش
میانگین زمان پیش‌فاکتور و فاکتور
درصد تحقق فروش
وضعیت فروش (قطعی، غیرقطعی، لغو شده)