دموی آنلاین کلیک ویو سرور۱۲ تحت وب ( ۱۲ Qlikview Server)

دموی آنلاین کلیک ویو سرور ۱۲ تحت وب (Qlikview Server)

http://84.241.34.49/qlikview/FormLogin.htm

برای دریافت کلمه عبور فرم زیر را تکمیل نمایید :