قسمت بیست و یکم-Gauge

در این ویدیو نحوه ی ساختن Gauge به صورت کامل توضیح داده میشود.

آموزش کلیک ویو-Gauge