قسمت سی و یکم-نحوه ساختن Executable

برای ساخت فایل EXE از کلیک ویو باید دو نکته زیر را در نظر داشته باشید :

  1. در لایسنس شما باید ذکر شده باشد که شما میتوانید از این قابلیت استفاده کنید.
  2. شما فایلتان را قبل این که تبدیل به EXE کنید،باید ذخیره اش کنید.

آموزش کلیک ویو  نحوه ساختن Executable