قسمت بیست و نهم-آبجکت Container

گاهی اوقات در گزارشات کلیک ویو آنقدر نمودار ها زیاد می شود که نمی شود آنها را در یک صفحه جای داد و در مواقعی لازم است که تمام آنها در یک صفحه جای بگیرد .

یکی از آبجکت هایی که در این زمینه به ما کمک میکند آبجکت Container است.

آموزش کلیک ویو آبجکت Container