قسمت بیست و هشتم-Search Object

یکی از آبجکت های کلیک ویو Search Object است.شما از این آبجکت میتوانید برای تعریف فیلد های مختلف استفاده کنید که کاربر بتواند آنرا در داخل یک باکسی Search کند و نتیجه را انتخاب کند.

آموزش کلیک ویو Search Object