قسمت بیست و هفتم-آبجکت Slider

گاهی اوقات ما در گزارشمان نیاز داریم به جای انتخاب یک مقدار خاص در یک لیست ،یک بازه را انتخاب کنیم.یکی از راه هایی که ما میتوانیم این کار را انجام دهیم و در گزارشمان اضافه کنیم،Slider است.

آموزش کلیک ویو آبجکت Slider