قسمت بیست و ششم-آبجکت Line

یکی از آبجکت هایی که در Design به کار میره،آبجکت Line است.

آموزش کلیک ویو-آبجکت Line