قسمت بیست و دوم-آبجکت Table Box

در این ویدیو در مورد Table Box صحبت میشود .

آبجکت Table Box-اموزش کلیک ویو