قسمت هفدهم-معرفی Object Button

آبجکت دیگری که در گزارشات کلیک ویو میتوان از آن استفاده کرد ،آبجکت Button است .

همانگونه که از اسم آن مشخص است،Button یک دکمه است که ما یک Action را به آن تعریف میکنیم و با فشار دادن این دکمه،آن Action اتفاق می افتد.

اموزش کلیک ویو - معرفی Object Button