قسمت شانزدهم-معرفی Object Input Box

آبجکتی که برای ورودی از آن استفاده میکنیم،آبجکت Input Box است

در قسمت Toolbar Design قسمت Create Input Box را انتخاب کنید.در صفحه باز شده لیست Variable هایمان را میبینیم ، با add کردن Variable هایمان در قسمت دیگر متوان از آن در Input Box استفاده کرد .

اموزش کلیک ویو - معرفی Object Input Box