قسمت نهم-نحوه Join جداول و شیت های اطلاعاتی (انواع Join)

مفهوم Join در Qlikview دقیقاً برابر مفهوم Join در Qlikview میباشد .

یعنی شما در کلیک ویو Left Outer Join , Right Outer Join ,Inner Join دارید.

 

آموزش کلیک ویو - join

آموزش کلیک ویو - join