قسمت هشتم-معرفی Table Viewer در منوی File

بعد از اینکخ شما جداولتان را در کلیک ویو Load کردید و میخواهید ترتیب جداولتان و این که رابطه ی بین جداولتان چطور است را ببینید ، میتوانید از Table Viewer استفاده کنید.

آموزش کلیک ویو - عرفی Table Viewer در منوی File