قسمت پنجم-اتصال به منابع داده ODBC

در این ویدیو ما میخواهیم که یک کانکشن استرینگ با ODBC بسازیم تا بتوانیم دیتایی که در DataBase قرار دارد را از طریق ODBC بخوانیم.

آموزش کلیک ویو-odbc