قسمت سوم-معرفی منو ها و شیت ها

در این ویدیو درباره ی منو ها و منو بار های بالای Qlikview Desktop صحبت میشود.

در محیط Qlikview Desktop امکاناتی وجود دارد که کاربر بتواند داشبورد خود را طراحی کند و هامانطور که میدانید منوهایی در این قسمت قرار دارد که با اسم های زیر تعریف شده اند:

 

File , Edit , view , Selection , Layout ,Setting , Bookmarks , Report , Tools , Object ,Windows , Help

و دسترسی را برای کاربر راحت تر میکند.

آموزش کلیک ویو - منوها