قسمت اول-آشنایی با کلیک ویو و تاریخچه قدرتمند آن

اهدافی که این ویدیو دریافت میکند،آشنایی با کلیک ویو و تاریخچه ی این Platform قدرتمند BI است.

کلیک ویو یک Platform انعطاف پذیر BI است که با آن میتوان داده را تبدیل به دانش کرد.بیش از چند ده هزار سازمان و شرکت بزرگ در جهان با استفاده از کلیک ویو قابلیت هایی همچون جست و جو ، تجزیه و تحلیل بصری ، دسترسی آسان به تجمع داده را به کسب و کار خود اضافه کرده اند تا از این طریق ، تصمیم گیری و انتخاب استراتژی دقیق تر برای آینده شرکت خود داشته باشند.

دانلود فیلم آموزشی کلیک ویو قسمت اول