داشبورد سیستم فروش کلیک ویو

رشد فروش
میانگین حاشیه سود
هدف فروش
نسبت فروش هر نوع کالا
روند عملکرد محصول
فروش به تفکیک نوع فروش(مستقیم، واسط، بازاریاب،…)
نسبت تعدادی برگشت از فروش به کل
نسبت درصدر برگشت از فروش به کل
تعداد پیش‌فاکتور منجر به فروش
میانگین زمان پیش‌فاکتور و فاکتور
درصد تحقق فروش
وضعیت فروش (قطعی، غیرقطعی، لغو شده)
1984 George Orwell Summary Essay Papers Essays About Ilovepdf Drug Abuse Illicit Trafficking Essays About Love Essays Learning Theories Weep Not Child Essays Custom College Essay Writer Websites For Mba Pacifism As Pathology Essay Sample Cover Letter Patient Service Coordinator Medaglia Primo Classification Essay Best Personal Statement Ghostwriters Service For Mba