خدمات هوش تجاری و طراحی داشبورد اطلاعاتی

برای طراحی داشبورد های اطلاعاتی این سول مطرح است که از کجا شروع کنیم ؟ داشبورد ها بر چه مبنی  میبایست طراحی شوند ؟

بهترین روش طراحی داشبورد اطلاعاتی طراحی داشبورد ها با توجه به نقشه برنامه ریزی استراتژی سازمان است .

مدیران به دنبال محقق شدن اهداف و راهبرد های سازمان خود هستند، این  راهبرد ها خود از شاخص های کلیدی عملکردی  KPI تشکیل شده اند و برای بررسی تحقق استراتژی های سازمان باید شاخص ها محقق شوند و نسبت عملکرد به برنامه شاخص ها نشان دهنده درصد تحقق شاخص هاست .

بسیار خوب !

پس اگر مدیران بتوانند شاخص های کلیدی سازمان خود را بصورت داشبورد های اطلاعاتی وتحلیلی رصد کنند تمام گلوگاه ها و کاستی ها و نقاط قوت سازمان خود را شناسایی می کنند و می توانند با عملیات DRILL DOWN  تا عمق اطلاعات شاخص ها پایین بروند و با سوال و جواب از داشبورد اطلاعاتی به دانش بالایی از اطلاعات خام سازمان دست پیدا کنند  . (سیستم پشتیبانی تصمیم مدیران DSS )

مراحل کار :

1-شناخت سازمان و فرایند های کلیدی

2-تکمیل فرم استاندارد شناسنامه قلم و شاخص اطلاعاتی (به ازای هر شاخص یا قلم آماری  ( KRI  -KPI  – PI  – Measure)

3-شناسایی و بررسی اطلاعات شاخص ها (DataBase Study)

4-واکشی اطلاعات از منابع داده شاخص ها (OLTP) به  استیج  (STAGE AREA Data Gathering )

5-طراحی انباره داده (DWH Designing) [Mart -Dimension – Fact]

6-بررسی نوع واکشی اطلاعات (  Historically LOAD ,   FULL LOAD  , Incremental LOAD )

7-پالایش اطلاعات و انتقال اطلاعات در زمان بندی مشخص از استیج به انباره داده  (   STAGE AREA   —- ETL —->   DataWareHouse)

8-طراحی داشبورد های مدیریتی روی کاغذ توسط مدیران به ازای هر شاخص (Sketch )

9-شناسایی سطوح دسترسی کاربران و محرمانگی اطلاعات  در نرم افزار رامیکس

10-طراحی داشبورد های اطلاعاتی در نرم افزار رامیکس

11-دسته بندی داشبورد ها و گزارشات و برقراری لینک بین داشبورد ها  در نرم افزار رامیکس

12-تست و صحت سنجی اطلاعات

13-تحویل و پشتیبانی

Jei Essay Contest 2015 Winners Of Lewes Microeconomic Topics For Essays In College Essay On Small Business Versus Large Business Echoes And Reflections Essay Contest 2016 Culture Essay Sample Flora Tristan Two Essays African Literature And Culture Essay On Spain Spare Time Activities Essay Scholarships Professional Bibliography Ghostwriters Websites Usa Common App Transfer Essay 2014 Silverado