قسمت بیست و سوم-آبجکت Multi Box

آبجکت Multi Box شباحت بسیار زیادی به آبجکت List Box دارد . یعنی ما میتوانیم یک فیلد را تعریف کنیم و از داخل آن فیلد،کاربر میتواند دیتایی را انتخاب کند که بر اساس آن دیتایی که انتخاب کرده،گزارش فیلتر شود.

آموزش کلیک ویو -آبجکت Multi Box

Nursing Graduate School Admission Essay An Essay On Time Process Essay Make Cake Grow More Trees Essay Great College Essay Introductions Learning Styles And Strategies Essay Phd Thesis On Metabolic Syndrome Cheap Term Paper Ghostwriters Service Expository Essay On My Pet Cheap Best Essay Ghostwriting Website For Phd